Öngösterim Görseli

 

Dr. Öğr. Üyesi Adnan GÜZEL,
Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü V.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık Bölümü’nden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Para Banka Anabilim Dalı’ndan Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini almıştır.
Özel ve kamu bankalarında yaklaşık 27 yıl Müfettiş, Müdür ve Başkan olarak görev yapmıştır. Para ve sermaye piyasalarında aktif olarak işlem yapmış, yatırım ürünlerinin (hisse senetleri, devlet tahvilleri, hazine bonoları, dövizli tahviller, eurobond, repo, özel sektör borçlanma araçları, banka bonoları, yatırım fonları, vadeli işlemler, altın) alım satımı esaslarını düzenlemiş, koordine etmiş, yönetmiş, yatırım merkezleri ve yatırım fonlarını kurmuş ve yaklaşık 20 yıl fon kurulu başkanlığını yürütmüştür. Kurumsal finansman alanında çalışmış, kurumsal yönetim ve yatırımcı ilişkilerini yürütmüş, sabit getirili kıymetler ile hisse senedi portföyü ve farklı içerikli birçok yatırım fonunun portföy yönetimi görevlerini yürütmüştür.
Proje Lideri olarak birçok şirketin halka arzını gerçekleştirmiş, ilk şirket değerleme işlemlerini başlatmış, İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın kuruluş çalışmalarında görev almış, Ürün İhtisas Borsalarının kurulması amacıyla oluşturulan komisyonda yer almıştır. Türkiye Bankalar Birliği ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bünyesinde kurulun Para ve Sermaye Piyasaları çalışma grubu koordinatörü, Altın Çalışma grubu üyesi ve Konut Kredilerinin menkul kıymetleştirilmesi çalışma grubu başkanlığı yapmış, Türkiye Bankalar Birliği Etik Kurul yedek üyeliğine seçilmiştir.
Birçok şirketin kuruluşunda görev almış, ilk gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketini kurmuş, finans ve finans dışı 25 adet Banka iştirak şirketlerinin karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda yönetilmelerinin sağlanması amacıyla kontrol ve koordinasyon görevini yürütmüştür. Şirket alım, satım ve birleşme işlemleri yapmıştır.
Bankadaki aktif görevlerinin yanı sıra eş zamanlı olarak 4 yılı aşkın bir süre Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Taksim Otelcilik şirketlerinde Genel Müdürlük yapmıştır. Finans ve finans dışı 12 ayrı şirkette 1996 yılından beri çeşitli dönemlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Yönetim ve Denetin Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuş, halen Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, Yatırımcı Dergisi danışma kurulu ile Finans Derneği üyeliği görevlerini sürdürmektedir.
Yurtiçi ve yurtdışında bankacılık ve finans alanında birçok eğitime katılmıştır. Sermaye Piyasası ileri düzey, türev ürünler ve kurumsal derecelendirme lisanslarına sahiptir. Beş yılı aşkın bir süre her hafta haftada 2 gün TRT Televizyonunda finansal piyasalar, borsa, Türk ekonomisi ve bankacılık hakkında yorumlarda bulunmuş, TRT ana sayfasında güncel yorumları yayınlanmıştır.  Üniversitemizde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.
Telefon:444 84 58-6420
e-posta: aguzel@thk.edu.tr

Doç. Dr. Yaşar KÖSE
İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

1963 yılında Eskişehir’de doğdu. 1984 yılında Kara Harp Okulu Elektronik Bölümünden, 1994 yılında İnönü Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünden mezun olmuştur. 1996 yılında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı ’dan Yüksek Lisans, 2005 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı ‘ndan Doktora dereceleri almıştır. 1998-2015 yılları arasında Kara Harp Okulu’nda Öğretim Elemanlığı ve Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.
Finansal Yönetim, Mühendislik Ekonomisi, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Genel Muhasebe dersleri vermektedir. İngilizce Bilmektedir.

Telefon: 444 84 58-6162

Prof. Dr. Dursun BİNGÖL
İşletme Fakültesi Dekan V.

1948 yılında Erzurum’da doğan Prof. Dr. Dursun Bingöl, 1971 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi ve Maliye Bölümü’nden mezun oldu. 1972 yılında Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde asistan olarak göreve başladı ve 1976 yılında doktora çalışmalarını tamamlayarak doktor unvanını aldı. 1983 yılında Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı’nda yardımcı doçentlik kadrosuna atandı. 1984 yılında Sosyal Siyaset Alanında doçent, 1989 yılında ise İşletme bölümünün aynı anabilim dalında profesörlük kadrosuna atandı. 1989 yılından beri profesör olarak öğretim üyeliğini sürdüren Bingöl, 2007 yılına kadar Atatürk Üniversitesi’nde, bu tarihten 2015 yılına kadar Gazi Üniversitesi’nde ve halen Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin mensubu olarak görev yapmaktadır.  Anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkanlığı, yüksekokul müdürlüğü, dekanlık ve rektör yardımcılığı gibi idari görevlerde bulunmuş olan Prof. Dr. Dursun Bingöl’ün, başta İnsan Kaynakları Yönetimi olmak üzere yönetim ve organizasyon alanında çok sayıda eseri bulunmaktadır.

Telefon: 444 84 58-6013
E-posta: dbıngol@thk.edu.tr

Doç. Dr. Suat BEGEÇ
İşletme Fakültesi 
Öğretim Üyesi
1979 yılında Kuleli Askeri Lisesini, 1983 yılında Kara Harp Okulu’nu bitirmiştir. Ayrıca 2007 yılında Anadolu Üniversitesi’nin İşletme Bölümünden Lisans, 2016 yılında Adalet Meslek Yüksek Okulundan Ön Lisans derecesi ile mezun olmuştur. 1997 yılında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde (GYTE) İşletme Anabilim Dalında Yüksek Lisans, 2004 yılında Marmara Üniversitesi’nde Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalında Doktora yapmıştır. 2015 yılında Strateji ve Yönetim Alanında Doçent Doktor olmuştur.
ABD Piyade Subay Tekâmül Kursunu (Ft-Benning) Commandant List derecesi ile bitirmiştir. Uludağ, Aksaray, Çağ, Toros ve Turiba/Letonya Üniversitelerinde dersler vermiştir. Centre of Excellence Defence Against Terrorism (CoE-DAT) Merkezinde Öğretim Başkanlığı ile ATASE SAREM Stratejik Araştırma Kurul Başkanlığı görevlerini yapmıştır.
Aralık 2016 tarihinden beri THK Üniversitesi İşletme Fakültesinde Doçent Doktor olarak görev yapmaktadır.
Çalışma Alanları: Yönetim ve Organizasyon, Strateji ve Yönetim, Savunma ve Güvenlik Yönetimi.
Telefon: 444 84 58-6015
E-posta: sbegec@thk.edu.tr 

Dr. Öğr. Üyesi R .Dilek KOÇAK
İşletme Fakültesi 
Öğretim Üyesi
Lisans derecesini Çankaya Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden (2003), Yüksek Lisans derecesini Gazi Üniversitesi İşletme Eğitimi Bölümü’nden ve Doktora derecesini THK Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalı’ndan almıştır (2016). 2004 – 2012 yılları arasında farklı sektörlerdeki işletmelerin ithalat, finans ve ihale bölümlerinde çalışmıştır. Mart 2013’den itibaren THK Üniversitesi’nde çalışmaktadır.

Çalışma alanları: Yönetim ve Organizasyon

Telefon: 444 84 58-6192
e-posta: dkocak@thk.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi H. Meriç  GÖKDALAY
Havacılık Yönetimi
Öğretim Üyesi

Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Fakültesi Havacılık Yönetimi bölümünde  Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği’nde tamamlamış olup, Yüksek Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı ’nda  yapmıştır. Tez konusu; Otoyollarda Ücret Politikası, Gelir, Trafik ve Maliyet İlişkisi üzerinedir. Doktora eğitimini  İstanbul Teknik Üniversitesi  (İTÜ) İnşaat Mühendisliği  Ulaştırma Anabilim dalında tamamlamıştır. Tez konusu ”Havaalanlarının Performans Analizinde Bulanık Çok Ölçütlü Karar Yaklaşımı” dır.

26 yıllık mesleki deneyiminde Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nde (DHMİ) çalışmış ve havaalanları fizibilite çalışmaları, kapasite belirleme çalışmalarında yer almıştır. Türkiye Kalkınma Bankası’nda ağırlıklı turizm ve sanayi tesislerinin kredilendirilmesinde proje değerlendirme ve fizibilite analizleri üzerinde teknik uzman olarak, Karayolları Genel Müdürlüğünde otoyol yapım ve köprü  projelerinde çalışmıştır. 2009 yılından bu zamana ağırlıklı Orta Doğu Teknik Üniversitesi olmak üzere  ve Atılım Üniversitesi’nde  İnşaat Mühendisliği bölümlerinde lisans ve yüksek lisans dersleri, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümünde lisans düzeyinde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmıştır.

Telefon: 444 84 58-6182
e-posta:mhgokdalay@thk.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Göknur Arzu AKYÜZ
İşletme Fakültesi 
Öğretim Üyesi
Lisans derecesini 1992 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği’nden almıştır. 12 yıl boyunca farklı sektör ve firmalarda (ASELSAN, TEPE Grup, EMEK Elektrik, Interfarma, MITAŞ) Üretim Planlama ve Kontrol, Kurumsal Kaynak Planlama ve Kalite Yönetimi konularında çeşitli görevlerde bulunmuş ve farklı sistem kurulum projelerinde (Malzeme Yönetim Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi ve Kurumsal Kaynak Planlama) aktif rol üstlenmiştir.  2004 yılında Atılım Üniversitesi Endüstri Müh. Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başlamış ve bu bölümde 2004-2015 yılları arasında çeşitli dersler (Üretim Planlama, Kalite Yönetimi, Simulasyon, Sistem Tasarımı, Maliyet Analizi gibi) vermiştir. Yüksek Lisans derecesini 2008 yılında Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Doktora derecesini 2012 yılında Atılım Üniversitesi MODES (Mühendislik Sistemleri Tasarım ve Modellemesi) Programından almıştır.
Güz 2015-2016 döneminden itibaren THK Üniversitesi İşletme Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümü’ ne Dr. Öğr. Üyesi kadrosuyla katılmıştır. Akademik ilgi alanları Üretim Planlama, Tedarik Zinciri Yönetimi, Kalite Yönetimi ve e-işbirliğidir.
Telefon: 444 84 58-6169
 e-posta:gaakyuz@thk.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YAŞİN
İşletme Fakültesi
Öğretim Üyesi

Lisans derecesini Gywenedd Mercy College, ABD, İşletme Bölümünden (2004), Yüksek Lisans derecesini University of Houston, ABD, İşletme Bölümünden ve Doktora derecesini Başkent Üniversitesi İşletme Anabilim Dalından (2016) almıştır. 2006-2014 yılları arasında çeşitli finans kuruluşlarında mali kontrolör ve finansal danışman olarak çalışmıştır. Aralık 2016’dan itibaren THK Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
Çalışma alanları: Yönetim ve Organizasyon
Telefon: 444 84 58-6190
 e-posta: tyasin@thk.edu.

Dr. Öğr. Üyesi Aliye ATAY
 İşletme Fakültesi
 Öğretim Üyesi
Lisans derecesini 1988-1992 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi İstatislik bölümünden almıştır. 1995-1997 yılları arasında Michigan State University Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır ve ardından 1997-2003 yılları arasında ise University of Virginia Doktora eğitimini tamamlamıştır.  İdari Görevleri; Anabilim Dalı Başkanı (2011-2015). Süleyman  Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, İstatistik Anabilim Dalı Bölüm Başkanı (2007-2009) Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari  Bilimler Fakültesi, EkonometriBölümü. Şuan THK Üniversitesinde öğretim üyesi olarak  çalışmaktadır.

Çalışma alanları: İstatislik
Telefon: 444 84 58-6149
e-posta: aatay@thk.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Ceyda AKTAN
İşletme Fakültesi
Öğretim Üyesi
Lisans derecesini 2008 yılında University of New South Wales üniversitesinde Finans ve İş Hukuku alanında tamamladı. Yüksek Lisan eğitimini 2012 yılında University of Technology Sydney MBA (Pazarlama) alanıda yapmıştır. Doktora eğitimini 2018 yılında  Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme alanında tamamlamıştır. Dr. Öğr. Üyeliğini 13 Ağustos 2018 tarihinde THK Üniversitesinde almıştır.

Çalışma alanları: İşletme
Telefon: 444 84 58-6179
e posta: caktan@thk.edu.tr