İkinci bir bölüme başvuru yapılırken ayrı bir e-posta kullanılmalıdır.

Upload

Yükleyebileceğiniz resim boyutu 512 KB aşmamalıdır / The image size you can upload should not exceed 512 KB!!

Upload

Yükleyebileceğiniz dosya boyutu 2 MB aşmamalıdır / The file size you can upload should not exceed 2 MB!!

Upload

Sadece Doktora Programları için / Only For Doctorate Programs!!

Yükleyebileceğiniz dosya boyutu 2 MB aşmamalıdır / The file size you can upload should not exceed 2 MB!!

Upload

Yükleyebileceğiniz dosya boyutu 2 MB aşmamalıdır / The file size you can upload should not exceed 2 MB!!

Upload

Sadece Doktora Programları için / Only For Doctorate Programs!!

Yükleyebileceğiniz dosya boyutu 2 MB aşmamalıdır / The file size you can upload should not exceed 2 MB!!

Upload

Yükleyebileceğiniz dosya boyutu 2 MB aşmamalıdır / The file size you can upload should not exceed 2 MB!!

Upload

Yükleyebileceğiniz dosya boyutu 2 MB aşmamalıdır / The file size you can upload should not exceed 2 MB!!

IMPORTANT!

Referans mektupları referans verecek hoca tarafından imzalı şekilde "sbe@thk.edu.tr" adresine gönderilebilir veya kapalı zarf içerisinde Sosyal Bilimleri Enstitüsü'ne elden veya posta ile teslim edilebilir.
The signed reference letters can be sent to the email "sbe@thk.edu.tr" by the academicians or they can be delivered to the Graduate School of Social Sciences by hand or by post in a closed envelope.

Note!

Herhangi bir eksiklik veya hata yaşanılması durumunda Sosyal Bilimleri Enstitüsü sekreterliği ile iletişime geçiniz "sbe@thk.edu.tr".
In case of any deficiencies or errors, please contact with the Secretariat of the Graduate School of Social Sciences "sbe@thk.edu.tr".