FR.19.01 Yüksek Lisans Tez Danışmanı Atama Formu
FR.19.02 Yüksek Lisans Tez Öneri Formu
FR.19.03 Yüksek Lisans (Danışman) Tez Yazım Kuralları Kontrol Formu
FR.19.04 Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Atama ve Jüri Toplanma Tarihi Belirleme Talep Formu
FR.19.05 Yüksek Lisans Tez Savunması Öncesi Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı Formu
FR.19.06 Yüksek Lisans Tez Kişisel Değerlendirme Raporu
19.07 Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Tutanağı
FR.19.08 Tezi Hakkında Düzeltme Kararı Verilen Öğrenciler için Yüksek Lisans Tez Savunmasına Giriş Başvuru Formu
FR.19.09 Tez Onay Sayfası
FR.19.10 Yüksek Lisans Tez Konusu Değişikliği Formu
FR.19.11 Tez Teslim Formu
TEZ ŞABLONU AÇIKLAMA FORMU
FR.19.12 Tezsiz Yüksek Lisans Ders / Dönem Projesi Danışmanı Atama Formu
FR.19.13 Tezsiz Yüksek Lisans (Danışman) Tez Yazım Kuralları Kontrol Formu
FR.19.14 Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Değerlendirme Formu
KL.19.01 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU
FR.19.15 Tez Teslim Formu
FR.19.16 Doktora Tez Danışmanı Öneri ve Atama Formu
FR.19.17 Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Formu
FR.19.18 Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Öneri Formu
FR.19.19 Doktora Yeterlik Yazılı Sınav Değerlendirme Tutanağı
FR.19.20 Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Değerlendirme Tutanağı
FR.19.21 Doktora Tez İzleme Komitesi Üyeleri Öneri Formu
FR.19.22 Doktora Tez İzleme Komitesi Değişikliği Öneri Formu
FR.19.23 Doktora Tez Öneri Formu
FR.19.24 Doktora Tez Önerisi Savunma Sınav Tutanağı
FR.19.25 Doktora Tez Konusu Değişikliği Formu
FR.19.26 Doktora Tez İzleme Komitesi Raporu
FR.19.27 Doktora Öğrencileri İçin Tez İzleme Toplantısı Takip Formu
FR.19.28 Doktora (Danışman) Tez Yazım Kuralları Kontrol Formu
FR.19.29 Doktora Savunma Jürisi Atama ve Jüri Toplanma Tarihi Belirleme Talep Formu
FR.19.30 Doktora Tez Savunması Öncesi Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı Formu
FR.19.31 Doktora Tez Kişisel Değerlendirme Raporu
FR.19.32 Doktora Tez Savunma Jürisi Toplantı İlan Formu
FR.19.33 Tez Savunma Sınavı Duyuru Formu
FR.19.34 Doktora Tez Savunma Sınav Tutanağı Formu
FR.19.35 Tezi Hakkında Düzeltme Kararı Verilen Öğrenciler için Doktora Tez Savunmasına Giriş Başvuru Formu
FR.19.36 Doktora Tez Onay Sayfası
FR.19.37 İlişik Kesme Talep Formu
19.38 Eksik Belge Beyan Formu
FR.19.39 Lisansüstü Programlara Başvuru Formu
FR.19.40 Tezin Baskıya Verildiğine Dair Tutanak
FR.19.41 Tezlerin Baskıdan Sonra Teslim Alınmasına İlişkin Tutanak
FR.19.42 Yüksek Lisans/ Doktora Ek Süre Talep Formu
FR.19.43 Yüksek Lisans Tez Konusu Değişikliği Formu
FR.19.44 Not Değişiklik Formu
FR.19.45 Sınav Evrakları Teslim Tutanağı Formu
FR.19.46 Danışman Tez Yazım Kuralları Kontrol Formu
FR.19.47 Kimlik Yenileme Formu
FR.19.48 Belge Talep Formu
FR.19.49 Uluslararası Öğrenciler İçin İkamet Başvuru Formu
FR.19.50 İlişki Kesme Talep Formu
Kayıt Dondurma Formu
FR.19.52 Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Atama ve Jüri Toplanma Tarihi Belirleme Talep Formu
Ders Kayıt Formu
FR.19.54 Transkript Ve Öğrenci Belgesi İstek Formu
FR.19.55 Enstitü Tez Yazım Kuralları Kontrol Formu
Öğrenciler İçin Danışman Talep Dilekçesi
Tez Yazım Kılavuzu