Öngösterim Görseli

DAVRANIŞ BİLİMLERİ BİLİM DALI DERSLERİ (İDB)
İDB 701 İleri Örgütsel Davranış (3 0 3)
İDB 702 Örgüt ve Yönetim Teorisi (3 0 3)
İDB 703 Çatışma Yönetimi ve Müzakere Teknikleri (3 0 3)

İDB 704 Bilgi Yönetimi ve Öğrenen Örgütler (3 0 3)
İDB 705 Organizasyonlarda Davranış Uygulamaları (3 0 3)
İDB 706 Örgüt Geliştirme Stratejileri (3 0 3)
İDB 707 Kurumsal İletişim Yönetimi (3 0 3)
İDB 708 Stres Yönetimi (3+ 0) 3
İDB 709 Örgütsel Davranış ve Değişim Yönetimi (3 0 3)
İDB 710 Organizasyon ve Kültür (3 0 3)
İDB 711 Çalışma İlişkileri (3 0 3)

İNSAN KAYNAKLARI BİLİM DALI DERSLERİ (İİK)
İİK 701 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi (3 0 3)
İİK 702 İşçi-İşveren İlişkilerinde Güncel Konular (3 0 3)
İİK 703 İnsan Kaynakları Yönetiminde Çağdaş Gelişmeler (3 0 3)
İİK 704 Kurumsal İletişim Yönetimi (3 0 3)
İİK 705 Profesyonellerin Yönetimi ve Yönetim Danışmanlığı (3 0 3)
İİK 706 Liderlik ve Liderlik Analizleri  (3 0 3)
İİK 707 İş Ahlakı (3 0 3)
İİK 708 Motivasyon ve Motivasyon Teorileri (3 0 3)
İİK 709 Liderlik ve Motivasyon Kuramları (3 0 3)

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI DERSLERİ (İYO) 
İYO 701 Çağdaş Yönetim Teknikleri (3 0 3)
İYO 702 Organizasyon Teorisi (3 0 3)
İYO 703 Örgüt ve Yönetim Teorisi (3 0 3)
İYO 704 Yönetimde İleri Konular (3 0 3)
İYO 705 Uluslararası İşletmecilik (3 0 3)
İYO 706 Kuram ve Uygulamada Yönetim (3 0 3)
İYO 707 İleri Yönetim Uygulamaları (3 0 3)
İYO 708 Yönetim Ekonomisi (3 0 3)
İYO 709 Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası (3 0 3)
İYO 710 Küresel Girişimcilik, İşbirliği ve Ortaklık Yönetimi (3 0 3)
İYO 711 Stratejik Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar ve Küresel Stratejiler (3 0 3)
İYO 712 Yönetim ve Örgüt Teorisinde Çağdaş Yaklaşımlar (3 0 3)
İYO 713 Bilişim Teknolojileri ve Yönetim (3 0 3)
İYO 714 Yönetim Kalitesini Geliştirme Teknikleri (3 0 3)
İYO 715 Girişimcilik ve Küçük İşletmeler Yönetimi (3 0 3)
İYO 716 Çağdaş Organizasyon Yapıları (3 0 3)
İYO 717 Vizyon Yönetimi (303)
İYO 718 Çevre Analizi Teknikleri (3 0 3)
İYO 719 Yönetim Kalitesini Geliştirme Teknikleri (3 0 3)

SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DERSLERİ (İSY)
İSY 701 Nitel Araştırma Yöntemleri (3 0 3)
İSY 702 Yöneylem Araştırması (3 0 3)
İSY 703 Araştırma Tasarımı ve Metodolojisinde İleri Konular (3 0 3)
İSY 704 İleri araştırma teknikleri (3 0 3)
İSY 705 Sistem Analizi ve Tasarlama (3 0 3)
İSY 706 İleri Regresyon Yöntemleri
İSY 707 Matematiksel Programlama
İSY 708 Öngörü Teknikleri
İSY 709 Yöneylem Araştırması ve Karar Analizi
İSY 710 Karar Destek Sistemleri
İSY 711 Benzetim
İSY 712 Üretimde kalite Geliştirme teknikleri
İSY 713 İleri Araştırma Teknikleri

PAZARLAMA (İPZR) 
İPZR 701 Pazarlama İletişimi (3 03)
İPZR 702 Mal / Hizmet Stratejisi ve Marka Yönetimi (3 0 3)
İPZR 703 Pazarlama Teorisi (3 0 3 )
İPZR 704 Tüketici Davranışı Teorisi (3 0 3)
İPZR 705 Tedarik Zinciri Stratejisi ve Yönetimi (3 0 3)
İPZR 706 Marka Yönetimi (3 0 3)
İPZR 707 Uluslararası Pazarlama (3 0 3)
İPZR 708 Pazarlama Modelleri (3 0 3)
İPZR 709 Özel Pazarlama Konuları (3 0 3)
İPZR 710 Stratejik Pazarlama Kararları (3 0 3)
İPZR 711 Sosyal Pazarlama (3 0 3)
İPZR 712 Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar (3 0 3)
İPZR 713 Örgütsel Pazarlama (3 0 3)
İPZR 714 Pazarlama Nicel Yöntemler (3 0 3)

MUHASEBE (İMUH)
İMUH 701 Finansal Muhasebede Analitik Modeller (3 0 3)
İMUH 702 Yönetim Muhasebesi ve Kontrolü (3 0 3)
İMUH 703 Muhasebe Araştırmaları Semineri (3 0 3)
İMUH 704 Muhasebe Standartları (3 0 3)
İMUH 705 Vergi ve Finansman Semineri (3 0 3)
İMUH 706 Muhasebe Etiği (3 0 3)
İMUH 707 İhtisas Muhasebesi (3 0 3)
İMUH 708 Muhasebe Bilgi Sistemleri (3 0 3)
İMUH 709 İleri Muhasebe Uygulamaları (3 0 3)
İMUH 710 Denetim Standartları (3 0 3)
İMUH 711 Maliyet Muhasebesinde Çağdaş Yaklaşımlar (3 0 3)
İMUH 712 Uluslararası Muhasebe (3 0 3)
İMUH 713 Finansal Tablolar Analizi (3 0 3)
İMUH 714 Muhasebe Bilgi Sistemi (3 0 3)
İMUH 715 Muhasebe Teorileri (3 0 3)
İMUH 716 Muhasebe-Hukuk İlişkisi (3 0 3)
İMUH 717 Vadeli İşlemler Muhasebesi (3 0 3)
İMUH 718 Değerleme ve Mali Tablolar (3 0 3)

ÜRETİM YÖNETİMİ BİLİM DALI DERSLERİ (İÜY)
İÜY 701 Üretim ve İşlemler Yönetiminde Güncel Konular (3 0 3)
İÜY 702 Uygulamalı Yönetim Bilimi (3 0 3)
İÜY 703 Küresel Tedarik ve Satın Alma (3 0 3)
İÜY 704 Üretim ve İşlem Sistemlerinin Simülasyonu (3 0 3)
İÜY 705 Stratejik Kalite Yönetimi (3 0 3)
İÜY 706 Yeni Ürün Geliştirme ve Yenilik Yönetimi (3 0 3)
İÜY 707 İleri Stok Kontrol Yöntemi (3 0 3)
İÜY 708 Proje yönetim teknikleri (3 0 3)
İÜY 709 Çok Amaçlı Üretim Yönetimi Problemleri (3 0 3)
İÜY 710 Üretim Yönetiminde Özel Problemler (3 0 3)
İÜY 711 Üretim Sistemlerinin Tasarımı (3 0 3)

FİNANSMAN BİLİM DALI DERSLERİ (İFNS) 
İFNS 701 Finans Ekonomisi (3 0 3)
İFNS 702 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi (3 0 3)
İFNS 703 Finansman Araştırmaları Semineri (3 0 3)
İFNS 704 İşletme Finansmanı Teorisi (3 0 3)
İFNS 705 Finansman Yönetimi (3 0 3)
İFNS 706 Yeni Finansal Teknikler (3 0 3)
İFNS 707 Kurumsal Finans Kuramı (3 0 3)
İFNS 708 Finansal Ekonometri (3+0+0) 3
İFNS 709 Hesaplamalı Finans (3+0+0) 3
İFNS 710 Reel Opsiyonlar (3 0 3)
İFNS 711 İşletmelerde Proje Yönetimi (3 0 3)
İFNS 712 Bütçe ve Finanslama Teknikleri (3 0 3)
İFNS 713 Sermaye Piyasası Analizleri (3 0 3)
İFNS 714 Varlık Değerleme Yöntemleri (3 0 3)
İFNS 715 Risk Analizi (3 0 3)

LOJİSTİK YÖNETİMİ 
LOJ 701Uygulamalı Yönetim Bilimi (3 0 3)
LOJ 702 Küresel Tedarik ve Satın alma (3 0 3)
LOJ 703 Tedarik Zinciri Stratejisi ve Yönetimi (3 0 3)
LOJ 704 Bütünleşik Tedarik Zinciri Modellemesi ve Tasarımı (3 0 3)
LOJ 705 Lojistikte Simülasyon (3 0 3)
LOJ 706 Lojistik Yönetimi (3 0 3)
LOJ 707 Üretim ve Operasyon Yönetimi (3 0 3)
LOJ 708 İstatistiksel Karar-Verme (3 0 3)
LOJ 709 Lojistik Mühendisliği (3 0 3)
LOJ 710 Tedarik Zincirinin Tasarımı ve Yönetimi (3 0 3)
LOJ 711 Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi için Karar Verme Araçları (3 0 3)
LOJ 712 Stratejik Kaynak Bulma ve Temin (3 0 3)
LOJ 713 Lojistik, Nakliyat ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Özel Konular (3 0 3)
LOJ 714 Lojistik Sistemlerinin Analiz ve Tasarımı (3 0 3)
LOJ 715 Veri tabanı, İnternet ve Sistem Entegrasyon Teknolojileri (3 0 3)
LOJ 716 İş Süreç Akışlarının Yönetimi (3 0 3)
LOJ 717 Performans Değerlendirme ve Kıyaslama için Sayısal Modeller (3 0 3)
LOJ 718 Uluslararası Lojistik ve Nakliyat Yönetimi (3 0 3)
LOJ 719 Ambalajlama, Depolama ve Tesis Planlama (3 0 3)
LOJ 720 Pazarlama ve Tedarik Zinciri Ağları (3 0 3)
LOJ 721 Sistemlerin Optimizasyonu (3 0 3)
LOJ 722 Müşteri İlişkileri Yönetimi (3 0 3)
LOJ 723 Veri Madenciliği: Algoritma ve Uygulamalar (3 0 3)
LOJ 724 E-Ticaret ve Tedarik Zinciri (3 0 3)
LOJ 725 Oyun Kuramı (3 0 3)
LOJ 726 Uluslararası Yönetim (3 0 3)
LOJ 727 Proje Yönetimi (3 0 3)
LOJ 728 Üretim Planlama & Kontrol (3 0 3)
LOJ 729 Kalite Yönetimi (3 0 3)
LOJ 730 Ulaştırma Yönetimi (3 0 3)