2021-2022 Bahar Dönemi Yüksek Lisans Mülakat Sonuçları ve Kesin Kayıt İşlemleri Hk.

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Yüksek Lisans Programlarına 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde Kesin Kayıt Yaptırabilecek Öğrenciler:

Sıra No

Adı Soyadı

Program

1

Beyza NANE

Havacılık Yönetimi – Tezli YL.

2

Levent ALTUN

Havacılık Yönetimi – Tezli YL

3

Gizem Öykü PARLAR

Havacılık Yönetimi – Tezli YL

4

Sibel BUDAK

Havacılık Yönetimi – Tezli YL

5

Burçin ÖZKALE

Havacılık Yönetimi – Tezli YL

6

Sadık Can ÖZ

Havacılık Yönetimi – Tezli YL

7

Ali İBRAHİMOĞLU

Havacılık Yönetimi – Tezli YL

8

Cengiz TARIM

Havacılık Yönetimi – Tezli YL

9

Yeliz DEMİRHAN

Havacılık Yönetimi – Tezli YL

10

Buğlem Sena YÜKSEL

Havacılık Yönetimi – Tezli YL

11

Gülşah YALÇIN

Havacılık Yönetimi – Tezli YL

12

Mehtap AKKUŞ

Havacılık Yönetimi – Tezsiz YL

13

Selda YURDAER

Havacılık Yönetimi – Tezsiz YL

14

Zafer TÜLEK

Havacılık Yönetimi – Tezsiz YL

15

Nesrin DURSUN

Havacılık Yönetimi – Tezsiz YL

 

Kesin Kayıtlar: 31 Ocak – 4 Şubat Tarihleri Arasında Yapılacaktır.

Kesin Kayıt Belgeleri:

1) Lisans diploması veya mezuniyet belgesi ile not dökümlerinin (transkript) aslı veya noter onaylı sureti.

2) Tezli Yüksek Lisans Programına başvuran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylardan Akademik Personel Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) Eşit Ağırlık puan türünde; başvuru tarihi itibari ile son 5 (beş) yıl içinde alınmış, minimum 55 puan alınmış olduğuna ilişkin belge.

3) Eğitim dili İngilizce olan programlara başvuru yapan adayların yeterli İngilizce bilgisinin olduğunu gösterir (YDS, YÖKDİL minimum 60, TOEFL-IBT: minimum 72) başvuru tarihi itibariyle son 5 yıl içinde alınmış olan belge veya THKÜ İngilizce Yeterlik Sınavına Girmiş ve Başarılı Olmuş olmak). 

4) Kimlik Kartı, ikamet, iletişim bilgileri, 2 adet fotoğraf.

5) Öğrenimini yurtdışında yapan adayların denklik belgeleri.

6) Programlara girmeye hak kazanan adaylar Üniversite tarafından istenen belgeler ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne bizzat başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Ancak belgelenebilir mazereti olan aday, kaydını kanuni temsilcisi veya noter aracılığıyla belirleyeceği vekili ile yaptırabilir.

(7) Eksik belge ve posta yoluyla kesin kayıt yaptırılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

(8) İlk dönem için en az 2 ders ve dönem kayıt ücretinin Denizbank, TR04 0013 4000 0050 6766 5000 26 peşin olarak ödenmesi gerekmektedir. Belirlenen ücreti öngörülen süre içinde ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz.

9) Yukarıda ifade edilmeyen diğer hususlar için THK Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde yer alan hükümler uygulanır.

10) Geçerli Mazereti olan adaylar kayıtlarını 11-18 Şubat tarihleri arasında yapabilirler.

11) 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminden İtibaren Uygulanacak Ücretler aşağıda belirtilmiştir.

ÖĞRETİM ÜCRETİ

DOKTORA

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

T.C.

(TL)

YABANCI (USD)

T.C.

(TL)

YABANCI (USD)

T.C.

(TL)

YABANCI (USD)

Dönem Kayıt Ücreti

750

75

750

75

750

75

Ders Ücreti (Adet)

3.000

200

1500

200

1500

200

Seminer Dersi Ücreti

3.000

200

1500

200

-

-

Tez Dersi Ücreti (Bir Dönem İçin)

3.000

200

3.000

200

-

-

Dönem Projesi Ücreti

-

-

-

-

3.000

200

Özel Öğrenci Ders Ücreti (Adet)

3.000

200

1.500

200

1500

200

Yaz Öğretimi Ders Ücreti (Adet)

3.000

200

1.500

200

1500

200

Kayıt Dondurma Ücreti

2.000

200

2.000

200

2.000

200

Diploma Yenileme Ücreti 

1.000

100

1.000

100

1.000

100

Transkript Ücreti (Adet)

20 TL

20 TL

20 TL

20 TL

20 TL

20 TL