Öngösterim Görseli
ÖĞRETİM ÜCRETİ DOKTORA TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
T.C.

(TL)

YABANCI (USD) T.C.

(TL)

YABANCI (USD) T.C.

(TL)

YABANCI (USD)
Programlara İlk Başvuru Ücreti (*) 100 100 100 100 100 100
Yatay Geçiş Başvuru Ücreti  (*) 500 250 500 250 500 250
Dönem Kayıt Ücreti 750 250 750 250 750 250
1 Kredi/Saat Ücreti (*) 1.000 400 500 200 500 200
Seminer Ücreti 1.500 500 1.500 500
Tez Ücreti 2.000 1.000 2.000 1.000
Dönem Projesi Ücreti 2.000 1.000
Hazırlık Sınıfı (*) 5.000 2.500 5.000 2.500 5.000 2.500
Özel Öğrenci Dönem Kayıt Ücreti 750 250 750 250 750 250
Özel Öğrenci 1 Kredi/saat Ders Ücreti 1.000 400 500 200 500 200
Tez Düzeltme Süresi Ücreti 1.000 500 1.000 500
Yaz Öğretimi Ders Ücreti (1 kredi/saat) 1.000 400 500 200 500 200
Kayıt Dondurma Ücreti 2.500 500 2.500 500 2.500 500
Kimlik Kartı Ücreti 50 30 50 30 50 30
Diploma Yenileme Ücreti  1.000 500 1.000 500 1.000 500
Transkript Ücreti 20 10 20 10 20 10
Açıklamalar:

*Başvuru ücreti iade edilmeyecektir.

* 1 Ders=3 Kredi/Saat

*İlk kayıt Döneminde asgari 2 ders alınması zorunludur.

* Hazırlık eğitimi dönemlik olarak düzenlenmiştir.