Dr. Öğr. Üyesi Adnan GÜZEL

Enstitü Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Yaşar KÖSE

Enstitü Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Aliye ATAY

Enstitü Kurulu Üyesi

Öğr. Gör. Mustafa KOÇAK

Enstitü Kurulu Üyesi