Öngösterim Görseli

Dr. Öğr. Üyesi Adnan GÜZEL ( Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü )

Doç. Dr. Yaşar KÖSE

Doç. Dr. Göknur Arzu AKYÜZ

Dr.Öğr. Üyesi Aliye ATAY