TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Aşağıda Belirtilen Lisansüstü Programlarımıza 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Başvuru İçin Tıklayınız!

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

ALES(*) 
(Minimum Puan)

KONTENJAN

YABANCI DIL PUANI
(Minimum Puan)

İşletme Doktora Programı         (İngilizce)

  Eşit Ağırlık : 55

15 Öğrenci

  YDS: 60
 YÖKDİL: 60
TOEFL-IBT: 72

İşletme Yüksek Lisans Programı       (Tezli) (İngilizce)

Eşit Ağırlık : 55

20 Öğrenci

YDS: 60
YÖKDİL: 60
TOEFL-IBT: 72

Havacılık Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)

Eşit Ağırlık : 55

20 Öğrenci

YDS: 60
YÖKDİL: 60
TOEFL-IBT: 72

Havacılık Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli) (Türkçe)

Eşit Ağırlık : 55

30 Öğrenci

-

Havacılık Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (Türkçe)

-

20 Öğrenci

-

(*) ALES puanı yalnızca Doktora ve Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuran T.C. Uyruklu adaylar için aranmaktadır. T.C. Uyruklu adaylar, ALES yerine varsa GRE (min.: 139) sonuç belgelerini de sunabilirler. Yabancı uyruklu adayların GRE vb. belge verme zorunluluğu yoktur.

Başvuru Tarihleri: 14 Ağustos- 05 Eylül 2023

 1. A) İşletme (İngilizce) Doktora Programına öğrenci alım koşulları :
 • Lisans ve Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak gerekmektedir. (Başvuru veya en geç kayıt aşamasında adaylardan lisans ve yüksek lisans diploma veya mezuniyet belgeleri ile not dökümlerinin aslı ve noter onaylı sureti, Yabancı uyruklu öğrenciler ile yüksek öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylardan ise lisans ve yüksek lisans diploma veya mezuniyet belgeleri ile not dökümlerinin aslı, onaylı tercümeleri, YÖK’ten alınmış tanıma veya denklik belgeleri talep edilecektir.
 • İşletme, İktisat, Finans, Bankacılık ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmayan adaylar için Anabilim Dalı Başkanlığınca Bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
 • Programın öğretim dili İngilizce’dir. Adayların başvuruda İngilizce bilgisinin olduğunu gösterir (YDS, YÖKDİL 60, TOEFL-IBT: 72 veya YÖK tarafından tanınan uluslararası dil sınavlarından muadili puan almış olmalı) başvuru tarihi itibariyle son 5 yıl içinde alınmış olan belgeyi enstitüye vermeleri zorunludur.
 • Akademik Personel Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) Eşit Ağırlık puan türünde; müracaat tarihi itibari ile son 5 (beş) yıl içinde minimum 55 puan veya GRE Yeni Puanlama Türüne Göre (Equal) puan türünde minimum 139 puan alınmış olduğuna ilişkin belge talep edilecek olup, Bu programa başvuran yabancı uyruklu öğrencilerden ALES, GRE, GMAT vb talep edilmeyecektir.
 • Doktora programı için Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından “Bilim Sınavı” (Yazılı veya sözlü) yapılabilir. Adaylar Bilim ve Mülakat Sınavı’nda başarılı olmaları ve diğer koşulları sağlamaları halinde doktora programına kabul edileceklerdir. Programa başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; Yüksek Lisans genel not ortalamasına % 20, ALES puanına % 50, yabancı dil sınavından aldığı puanın % 10, mülakat sonucuna % 20 ağırlık verilir. Yukarıda ifade edilmeyen diğer hususlar için Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde yer alan hükümler ve şartlar uygulanır.
 1. B) İşletme (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci alım koşulları :
 • Programa başvurabilmek için en az Lisans derecesine sahip olmak gerekmektedir. (Başvuru veya en geç kayıt aşamasında adaylardan lisans diploması veya mezuniyet belgesi ile not dökümlerinin aslı veya noter onaylı sureti, Yabancı uyruklu öğrenciler ile yüksek öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylardan ise lisans ve yüksek lisans diploma veya mezuniyet belgesi ile not dökümlerinin aslı, onaylı tercümeleri, YÖK’ten alınmış tanıma veya denklik belgeleri talep edilecektir.
 • İşletme, İktisat, Finans, Bankacılık ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmayan adaylar için Anabilim Dalı Başkanlığınca Bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
 • Tezli Yüksek Lisans Programına başvuran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylardan Akademik Personel Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) Eşit Ağırlık puan türünde; başvuru tarihi itibari ile son 5 (beş) yıl içinde alınmış, minimum 55 puan veya GRE Yeni Puanlama Türüne Göre (Quantitative) puan türünde minimum 139 puan alınmış olduğuna ilişkin belge talep edilecektir.
 • Yabancı uyruklu adaylardan ALES, GRE, GMAT vb talep edilmeyecektir.
 • Eğitim dili İngilizce olup, programa başvuru yapan adayların yeterli İngilizce bilgisinin olduğunu gösterir (YDS, YÖKDİL minimum 60, TOEFL-IBT: minimum 72 veya YÖK tarafından tanınan uluslararası dil sınavlarından muadili puan almış olmalı) başvuru tarihi itibariyle son 5 yıl içinde alınmış olan belgeyi enstitüye vermeleri zorunludur.
 • Tezli Yüksek Lisans programına adayların Mülakat Sınavında başarılı olmaları ve diğer koşulları sağlamaları halinde başvuruları; Tezli Yüksek Lisans programlarında değerlendirme; Lisans genel not ortalamasına % 10, ALES puanına % 20, yabancı dil sınavından aldığı puanın % 40, mülakat sonucuna % 30 ağırlık verilerek değerlendirilecektir.
 • Yukarıda ifade edilmeyen diğer hususlar için THK Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde yer alan hükümler uygulanır.
 1. C) Havacılık Yönetimi (Türkçe - İngilizce) Tezli – Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alım koşulları:
 • Tüm programlara başvurabilmek için en az Lisans derecesine sahip olmak gerekmektedir. (Başvuru veya en geç kayıt aşamasında adaylardan lisans diploması veya mezuniyet belgesi ile not dökümlerinin aslı veya noter onaylı sureti, Yabancı uyruklu öğrenciler ile yüksek öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylardan ise lisans ve yüksek lisans diploma veya mezuniyet belgesi ile not dökümlerinin aslı, onaylı tercümeleri, YÖK’ten alınmış tanıma veya denklik belgeleri talep edilecektir.
 • Havacılık Yönetimi, Uçak Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Plotaj, Hava Ulaştırma, Uçak Bakım ve Onarım, İşletme, İktisat, Finans, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmayan adaylar için Anabilim Dalı Başkanlığınca Bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
 • Tezli Yüksek Lisans Programına başvuran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylardan Akademik Personel Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) Eşit Ağırlık puan türünde; başvuru tarihi itibari ile son 5 (beş) yıl içinde alınmış, minimum 55 puan veya GRE Yeni Puanlama Türüne Göre (Quantitative) puan türünde minimum 139 puan alınmış olduğuna ilişkin belge talep edilecektir.
 • Gerek Tezli gerek Tezsiz programlara başvuru yapan yabancı uyruklu adaylar ile Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuran T.C. Vatandaşı adaylardan den ALES, GRE, GMAT vb talep edilmeyecektir.
 • Eğitim dili İngilizce olan programlara başvuru yapan adayların yeterli İngilizce bilgisinin olduğunu gösterir (YDS, YÖKDİL minimum 60, TOEFL-IBT: minimum 72 veya YÖK tarafından tanınan uluslararası dil sınavlarından muadili puan almış olmalı) başvuru tarihi itibariyle son 5 yıl içinde alınmış olan belgeyi enstitüye vermeleri zorunludur.
 • Öğretim dili Türkçe olan programlara başvuru yapan yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru sırasında programı izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir belgeyi ilgili enstitü müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.
 • Tezli Yüksek Lisans programına adayların Mülakat Sınavında başarılı olmaları ve diğer koşulları sağlamaları halinde başvuruları; Tezli Yüksek Lisans programlarında değerlendirme; Lisans genel not ortalamasına % 10, ALES puanına % 20, yabancı dil sınavından aldığı puanın % 40, mülakat sonucuna % 30 ağırlık verilerek; İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans programında Lisans mezuniyet notu % 10, yabancı dil notu % 50 ve mülakat sınav sonucuna % 40; Türkçe Tezsiz Yüksek Lisans programında Lisans mezuniyet notuna % 30, mülakat sınav sonucu % 70 ağırlık verilerek değerlendirilecektir.
 • Yukarıda ifade edilmeyen diğer hususlar için THK Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde yer alan hükümler uygulanır.

 

BAŞVURU TARİHLERİ

BİLİM VEYA MÜLAKAT

SINAVI (**)

YABANCI DİL SINAVI

KESİN KAYITLAR

14  Ağustos- 05 Eylül  2023

08 Eylül 2023

 

6-7 Eylül 2023

 

11-15 Eylül 2023

(**) Bilim Sınavı/Mülakat tarihinde değişiklik olabilir. Güncel tarih için Enstitü internet sayfasını takip ediniz (sbe.thk.edu.tr)

                    

İLETİŞİM: +90 0312 589 6421/6420; 

ADRES: Bahçekapı Mah. Okul Sok. No:11 Etimesgut/ANKARA/TÜRKİYE

IBAN Number, Denizbank, TR31 0013 4000 0050 6766 5000 25

( Swift Code : DENITRISXXX)

(***) Yurt dışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun T.C. Vatandaşlarının diplomanın YÖK tarafından denkliğinin bulunduğuna dair belgenin aslı veya Üniversite tarafından onaylanmış suretinin ya da YÖK’e denklik başvurusunda bulunulduğuna dair belgenin aslı veya onaylı suretinin sunulması gerekir. Denklik belgesinin aslının ilk yarıyılın sonuna kadar ibraz edilmesi zorunludur. İlk yarıyılın sonuna kadar denklik belgesinin ibraz edilmemesi halinde öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(****) Yurt dışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun Yabancı Uyruklu adayların YÖK’ten “Okul Tanıma Belgesi”nin aslını ya da YÖK’e  Okul Tanıma Belgesi başvurusunda bulunulduğuna dair belgenin sunulması gerekmektedir. Okul Tanıma Belgesi’nin aslının ilk yarıyılın sonuna kadar ibraz edilmesi zorunludur. İlk yarıyılın sonuna kadar Okul Tanıma Belgesi’nin ibraz edilmemesi halinde öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.