Vizyonumuz, Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” olarak gösterdiği hedefin bilincinde, “Havacılık ve Uzay” alanında bilimselliğe dayalı ve nitelikli eğitim ve araştırma programlarına sahip, yarattığı fark ile geleceğe yön veren bölge ve dünyada sayılı bir araştırma üniversitesi olmaktır.

Misyonumuz, “Havacılık ve Uzay Bilimleri” alanında ülkemizin küresel rekabet gücünün geliştirilmesine katkıda bulunacak, Lisanüstü düzeyde çağdaş bilgi ve becerilerle donatılmış, Atatürk’ün ”çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma” hedefine gönülden bağlı, araştırmacı, çözümleyici ve yaratıcı yeteneklere sahip, Toplumsal değerlerden aldığı güçle; çok yönlü düşünen, araştırmacı, bilgiyi üreten, paylaşan, kullanan, liderlik ve girişimcilik yönünü geliştiren, ulusal ve uluslararası rekabete hazır, toplumsal refahın artırılması, ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması yönünde ülkesine, halkına, ailesine ve sektöre her türlü katkıyı yapmaya hazır, özverili, kişilikli, dürüst geleceğin liderleri, yöneticileri, girişimcileri, finansçıları olarak öğrenciler yetiştirmek; yüksek nitelikli eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme programlarını barındıran, kalite kültürünü içselleştirmiş, bilgi ve yetkinliklerini insanlık ve ülke yararına kullanan, yenilikçi bir yükseköğretim ve araştırma kuruluşu olmaktır.