Öngösterim Görseli

Dr. Öğr. Üyesi Adnan GÜZEL- Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü

Öğr. Gör. Mustafa KOÇAK- Sosyal Bilimler Enstitü Müdür Yrd.

Prof. Dr. Dursun BİNGÖL

Doç. Dr. Göknur Arzu AKYÜZ

Dr. Öğr. Üyesi Aliye ATAY