Öngösterim Görseli

İşletme Ana Bilim Dalı, Finans Bilim Dalı Dersleri Dersleri
İFNS 501 STRATEJİK FİNANSAL KARARLAR
İFNS 502 ULUSLARARASI FİNANS
İFNS 503 RİSK YÖNETİMİ
İFNS 504 MENKUL DEĞER YÖNETİMİ
İFNS 505 FİNANSAL ANALİZ
İFNS 506 PORTFÖY YÖNETİMİ
İFNS 507 FİNANSAL KURUMLAR VE TİCARET BANKACILIĞI
İFNS 508 FİNANSAL YÖNETİMİ
İFNS 509 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
İFNS 510 PROJE YÖNETİMİ VE DEĞERLEME

İşletme Ana Bilim Dalı, İnsan Kaynakları Bilim Dalı Dersleri
İKK 501 İK PLANLAMASI VE SEÇİM
İKK 502 ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
İKK 503 BİREYSEL İŞ HUKUKU
İKK 504 PERFORMANS VE KARİYER YÖNETİMİ
İKK 505 ÜCRET YÖNETİMİ
İKK 506 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İşletme Ana Bilim Dalı, İşletme Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı Dersleri
İYO 501 İŞLETMELER ARASI İLİŞKİLER
İYO 502 ORGANİZASYON İLKELERİ
İYO 503 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ I-II
İYO 504 STRATEJİK YÖNETİM
İYO 505 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ
İYO 506 YENİ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI VE TKY
İYO 507 ÇAĞDAŞ İŞLETME YÖNETİMİ
İYO 508 ÇAĞDAŞ YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN EVRİMİ
İYO 509 ÖRGÜT TEORİSİ VE STRATEJİSİ

İşletme Ana Bilim Dalı, Pazarlama Bilim Dalı Dersleri
İPZR 501 REKLAM YÖNETİMİ
İPZR 502 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
İPZR 503 SATIŞ YÖNETİMİ
İPZR 504 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
İPZR 505 FİZİKSEL DAĞITIM
İPZR 506 PAZARLAMA ARAŞTIRMA UYGULAMALARI
İPZR 507 MAMUL KARARLARI
İPZR 508 PAZARLAMA PLANLAMASI
İPZR 509 PAZARLAMA ANALİZ VE STRATEJİLERİ

İşletme Ana Bilim Dalı, Sayısal Yöntemler Bilim Dalı Dersleri
İSY 501 İSTATİSTİK ANALİZ TEKNİKLERİ
İSY 502 BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ
İSY 503 MATEMATİK PROGRAMLAMA
İSY 504 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
İSY 505 BİLGİSAYAR DESTEKLİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI
İSY 506 İSTATİSTİK TESTLER
İSY 507 TAHMİN TEKNİKLERİ
İSY 508 ÜRETİM PLAN VE KONTROL TEKNİKLERİ
İSY 509 SAYISAL YÖNTEMLER

İşletme Ana Bilim Dalı, Üretim Yönetimi Bilim Dalı Dersleri
İÜY 501 ÜRETİM SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİ
İÜY 502 KALİTE YÖNETİMİ
İÜY 503 ÜRETİM ARAŞTIRMALARI
İÜY 504 ÜRETİMDE OPTİMİZASYON
İÜY 505 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ
İÜY 506 STOK VE DEPO YÖNETİMİ
İÜY 507 LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
İÜY 508 YALIN ÜRETİM
İÜY 509 ÜRETİM YÖNETİMİNDE MODERN YAKLAŞIMLAR

İşletme Ana Bilim Dalı, Muhasebe Bilim Dalı Dersleri
İMUH 501 FİNANSAL MUHASEBE
İMUH 502 İLERİ FİNANSAL MUHASEBE
İMUH 503 TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI
İMUH 504 MALİYET MUHASEBESİ
İMUH 505 TÜRK VERGİ MEVZUATI
İMUH 506 ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA
İMUH 507 YÖNETİM MUHASEBESİ
İMUH 508 DENETİM KAVRAMI VE TEKNİKLERİ
İMUH 509 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
İMUH 510 İŞLETMELERİN VERGİLENDİRİLMESİ
İMUH 511 STRATEJİK İŞ PLANLAMA VE GELİŞTİRME
İMUH 512 İLERİ KURUMSAL RAPORLAMA
İMUH 513 YÖNETİM MUHASEBESİ, STRATEJİ VE KONTROL
İMUH 514 PARA VE SERMAYE PİYASALARI
İMUH 515 İLERİ DENETİM UYGULAMALARI
İMUH 516 KURUMSAL YÖNETİM

İş Sağlığı ve Güvenliği Bilim Dalı Dersleri (İİSG)
İİSG 501 İŞ GÜVENLİĞİ
İİSG 502 İŞ SAĞLIĞI I
İİSG 503 İŞ HUKUKU
İİSG 504 MESLEK HASTALIKLARI
İİSG 505 İŞ SAĞLIĞINDA EPİDEMİYOLOJİ
İİSG 506 SAHA ARAŞTIRMALARINDA İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER
İİSG 508 İŞ HİJYENİ
İİSG 507 İLK YARDIM
İİSG 508 SEMİNER
İİSG 509 SAĞLIK EĞİTİMİ
İİSG 510 İŞ SAĞLIĞI II
İİSG 511 İŞ YERİ DENETİMİ
İİSG 512 ENDÜSTRİ VE ÇEVRE SAĞLIĞI

Eğitim Kurumları Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı
İEYD 501 EĞİTİM YÖNETİMİNE GİRİŞ
İEYD 502 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE İŞLEYİŞİ
İEYD 503 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İEYD 504 EĞİTİM HUKUKU VE DENETİMİ
İEYD 505 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE LİDERLİK
İEYD 506 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE KATILMALI YÖNETİM
İEYD 507 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE ÇATIŞMA VE YÖNETİM
İEYD 508 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ
İEYD 509 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ
İEYD 510 EĞİTİM DENETİM VE SORUNLARI
İEYD 511 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
İEYD 512 EĞİTİM İSTATİSTİĞİ
İEYD 513 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE MESLEKİ GELİŞİM
İEYD 514 OKUL İYİLEŞTİRME VE GELİŞTİRME STRATEJİLERİ
İEYD 515 EĞİTİMİN TEMELLERİ
İEYD 516 OKUL ÇEVRE İLİŞKİLERİ
İEYD 517 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM
İEYD 518 EĞİTİM PROGRAMI GELİŞTİRME VE UYGULAMALARI
İEYD 519 EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMASI
İEYD 520 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE STRATEJİK PLAN GELİŞTİRME VE UYGULAMALARI
İEYD 521 KAMU YÖNETİMİ
İEYD 522 OKUL YÖNETİCİLİĞİ
İEYD 523 AB SÜRECİNDE EĞİTİM
İEYD 524 EĞİTİMDE AKREDİTASYON
İEYD 525 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ
İEYD 526 OKUL GÜVENLİĞİ
İEYD 527 OKUL SAĞLIĞI
İEYD 528 DÜŞÜNME BECERİLERİ EĞİTİMİ
İEYD 529 EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖN.
İEYD 530 EĞİTİM YÖN. İNSAN İLİŞKİLERİ
İEYD 531 YÖNETİMDE STRES KAYNAKLARI VE BAŞA ÇIKMA
İEYD 532 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE SUÇ VE SUÇLULUKLA MÜCADELE
İEYD 533 EĞİTİMİN FİNANSMANI
İEYD 534 EĞİTİM VE YÖNETİM

 

İEYD 501 Eğitim Yönetimine Giriş
İEYD 502 Türk Eğitim Sistemi ve İşleyiş…
İEYD 503 Eğitim Örgütlerinde İnsan Kayn…
İEYD 504 Eğitim Hukuku ve Denetimi
İEYD 505 Eğitim Örgütlerinde Liderlik
İEYD 506 Eğitim Örgütlerinde Katılmalı …
İEYD 507 Eğitim Örgütlerinde Çatışma ve…
İEYD 508 Eğitim Örgütlerinde Değişim Yö…
İEYD 509 Örgütsel Davranış ve Örgüt Kül…
İEYD 510 Eğitim Denetim ve Sorunları
İEYD 511 Eğitimde Araştırma Yöntem ve T…
İEYD 512 Eğitim İstatistiği
İEYD 513 Eğitim Örgütlerinde Mesleki Ge…
İEYD 514 Okul İyileştirme ve Geliştirme…
İEYD 515 Eğitimin Temelleri
İEYD 516 Okul Çevre İlişkileri
İEYD 517 Karşılaştırmalı Eğitim
İEYD 518 Eğitim Programı Geliştirme ve …
İEYD 519 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması
İEYD 520 Eğitim Örgütlerinde Stratejik …
İEYD 521 Kamu Yönetimi
İEYD 522 Okul Yöneticiliği
İEYD 523 AB Sürecinde Eğitim
İEYD 524 Eğitimde Akreditasyon
İEYD 525 Öğretmen Eğitimi
İEYD 526 Okul Güvenliği
İEYD 527 Okul Sağlığı
İEYD 528 Düşünme Becerileri Eğitimi
İEYD 529 Eğitimde Toplam Kalite Yönetim…
İEYD 530 Eğitim Yönetimi İnsan İlişkile…
İEYD 531 Yönetimde Stres Kaynakları ve …
İEYD 532 Eğitim Örgütlerinde Suç ve Suç…
İEYD 533 Eğitimin Finansmanı
İEYD 534 Hizmet İçi Eğitim ve Yönetim