Dr. Öğr. Üyesi Adnan GÜZEL

Enstitü Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Dursun BİNGÖL

Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. GÖKNUR ARZU AKYÜZ

Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Aliye ATAY

Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

Öğr. Gör. Mustafa KOÇAK

Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi