Değerli öğrenciler ve öğrenci adayları,

Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE); Geleceğin rekabet ortamında rakiplerine üstünlük sağlayarak, vizyoner bakış açısı ile sorumluluk sahibi, yeterli bilgi ve becerilerle donatılmış organizasyonlar, işletmeler ve havacılık sektörü yönetici adayları ile girişimcilerinin yetiştirilmesini hedeflemektedir. Türk Hava Kurumu Üniversitesi SBE, bu sorumluluklarının bilincinde olarak eğitim ve öğretim faaliyetini, Halen çalışmalarına 4 Yüksek Lisans ve 2 doktora programı ile devam etmektedir. Daha fazla sayıda program açma çalışmaları devam etmektedir.

Enstitümüz, eğitim öğretim faaliyetini geleceğe yön verecek yöneticileri yetiştirecek bakış açısıyla, sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getiren bir eğitim öğretim kurumu olarak sürdürmektedir. Bu nedenle ana amacımız; siz değerli öğrencilerimizin, ulusal ve uluslararası düzeyde, sektördeki koşullara uygun eğitimi almış, iş dünyasında rekabet edebilecek düzeyde yeterli kuramsal ve pratik bilgilerle donatılmasına katkı sağlanmasıdır. Bu nedenle Türk Hava Kurumu Üniversitesi SBE  öğrencilerimizin Enstitümüzden alacakları eğitim ve donanımı öncelikle Türkiye olmak üzere küresel ölçekte tüm insanlığın faydasına kullanabilmeleri için yönlendirilmesini sağlayan bir anlayışla lisansüstü programlarını düzenlemekte ve eğitimini eğitim-öğretim faaliyetini alanında uzman, tanınan, bilinen öğretim kadrosu ile sürdürmektedir.

Mevcut programların yürütülmesinde gençlerimizin ülkemizin artan uluslararası ekonomik rekabet gücüne farklı bir bakış açısıyla yaklaşan nitelikli yönetici adaylarının interaktif bir ortamda programa katkı sağlaması da amaçlanmaktadır.

Üniversitemizin “eğitim, araştırma, topluma hizmet” ilkesi çerçevesinde Sosyal Bilimler Enstitümüz, yeniliklere açık bakış açısıyla sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getiren bir eğitim öğretim kurumu olma yolunda hızla ilerleme kaydedilmesini sağlayarak geleceğin yönetici ve akademisyen adaylarını çatımız altında buluşmaya davet etmektedir.

Sevgi ve Saygılarımla.

Dr. Öğr. Üyesi Adnan GÜZEL